Ostatné služby

Služby týkajúce údržby chodníkov, parkovísk, údržba zelene a kopanie koreňov.

Zimná údržba záhrad, chodníkov a parkovísk

Sem priložte fotografiu záhrady či priestranstva (vo formáte .jpg)

    V zimných mesiacoch keď príroda odpočíva, poskytujeme servis predovšetkým týkajúci sa údržby chodníkov a parkovísk formou odstraňovania snehu a solenia požadovaných komunikácií.

    Tento zimný čas sa dá využiť aj na odvážnejšie zmeny v záhradách a parkoch,  akými sú napríklad odstránenie prerastených živých plotov alebo ich redukovanie, výrez stromov, ale aj na realizáciu akéhokoľvek nápadu, na ktorý počas letnej údržby nezostal čas.